Code "Hopper" voor het najaar 2020.

UPDATE 03/09/2020 Meerdaagse verblijven bij Hopper dit najaar.

Onze jeugdverblijven zijn er de afgelopen zomer in geslaagd om - samen met het jeugdwerk - heel wat jeugdkampen op een veilige manier te laten doorgaan. De aanpak van het protocol voor zomerkampen heeft gewerkt! Zelfs op het moment dat in het ganse land opnieuw strengere maatregelen werden opgelegd, konden de jeugdkampen op dezelfde manier blijven doorgaan.

We zouden niet liever willen dan dit werk verderzetten voor de groepen die dit najaar ook uitkijken naar een tof, leerrijk, teambuildend of welk verblijf dan ook met z'n allen. Het schooljaar start echter ietwat anders.

Wat betekent dit voor je verblijf bij ons? Lees hieronder de laatste info, helder gebundeld per soort groep.

Lager Onderwijs

Basisscholen kunnen in het huidige pandemieniveau geel alle bosklassen, zeeklassen, boerderijklassen, daguitstappen gewoon laten doorgaan. Dit werd ook al bevestigd en gecommuniceerd door de onderwijskoepels (Katholiek Onderwijs, OVSG, GO).

Samen met de onderwijskoepels en onze koepelorganisatie CJT (Centrum voor jeugdtoerisme) werden richtlijnen voor een verblijf uitgewerkt. Op onze beurt hebben we die richtlijnen vertaald naar een veilig verblijf bij Hopper. Een basisschool die bij ons verblijft, ontvangt onze drievoudige check:

  1. waar moet je je geen zorgen over maken
  2. waar moet je zeker aan denken
  3. wat doen we samen

Wie nog een plaatsje zoekt als alternatief voor één dag of meerdere dagen ravotten in het bos met de klas: check onze kalender of stuur je vraag door naar reservatie@hopper.be.

Secundair Onderwijs

Voor secundair onderwijs geldt jammer genoeg een tijdelijk verbod op schooluitstappen gedurende het eerste trimester, tot aan de kerstvakantie dus. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding

Voor het tweede en derde trimester wordt later een beslissing genomen, afhankelijk van het verloop van de pandemie (en de eventuele beschikbaarheid van een vaccin).

We houden vinger aan de pols en communiceren tijdig om bij 'groen' licht ook samen te kijken welke richtlijnen dan gelden. Wellicht vraagt dit de nodige creativiteit en flexibiliteit. Maar ... een onvergetelijk verblijf met leeftijdsgenoten, op avontuur in het groen of in de stad: daar gaan we voor.

Hoger Onderwijs

Minister van onderwijs Weyts stelt geen formeel verbod voor het hoger onderwijs op meerdaagse uitstappen geldt in kleurcode geel. Het is daar aan de onderwijsinstellingen om zelf het risico in te schatten, op basis van de algemene draaiboeken voor universiteiten en hogescholen. Het is niet evident om meerdaagse activiteiten met studenten te organiseren aangezien o.m. social distancing moet gerespecteerd, anders is een mondmasker verplicht of dat situaties waarin geroepen, gezongen of gedanst wordt, moeten worden vermeden.

Daarom vragen we deze groepen om hun draaiboek te bezorgen, zodat we samen kunnen kijken of en hoe een verantwoord verblijf mogelijk is.

Jeugd- en andere groepen in de vrije tijd

We vragen alle groepen, verenigingen, enz. zelfsteeds goed na te gaan welke regeling op hen van toepassing is.

  • Voor jeugdwerk zijn er heldere regels uitgewerkt voor het najaar met kleurcodes. Deze groepen starten in code geel.
  • Voor sportgroepen (ongeacht leeftfijd) hadden de protocollen van sportkampen voor kinderen en volwassenen geen einddatum. Ze blijven van toepassing, tenzij ze worden teruggeschroefd; of omv een bepaalde sportdiscipline anders gehandeld dient te worden. Alle protocollen die van toepassing zijn, kan je terugvinden bij Sport Vlaanderen.
  • Voor niet-georganiseerde groepen (vrienden, families ...) geldt minstens tot 30 september de beperking dat elk gezin zijn eigen sociale bubbel mag uitbreiden met maximaal 5 vaste contacten (kinderen jonger dan 12 buiten beschouwing gelaten). Daarbovenop mag een groep nooit groter zijn dan 10 personen (kinderen jonger dan 12 buiten beschouwing gelaten).

Mijn groep mag niet komen ... wat nu?

We zetten graag in om ook jouw groep terug te zien de komende jaren. Boek om en geef het jeugdverblijf zo ook een geruststellende toekomst.

    • Je kan het betaalde voorschot van je verplicht geannuleerde verblijf (omwille van duidelijk verbod) kosteloos inzetten voor een verblijf tot eind 2021!
    • Is je verblijf al omgeboekt? Dan kunnen we nu bevestigen dat het voorschot gewoon kan meegenomen worden. Er komen geen andere of extra kosten.

Bovenstaande overmachtsregeling door de coronacrisis geldt nu voor verblijven tot 31 december 2020. Wanneer een nieuwe overmachtssituatie opnieuw meerdaagse groepsverblijven zou treffen, dan bekijken we natuurlijk opnieuw welke regeling getroffen kan worden. Dit doen we dan weer zoals nu in het belang van de groep én jeugdverblijf.