Code "Hopper" voor het najaar 2020.

UPDATE 23/10/2020 Meerdaagse verblijven bij Hopper dit najaar.

Onze jeugdverblijven zijn er de afgelopen zomer in geslaagd om - samen met het jeugdwerk - heel wat jeugdkampen op een veilige manier te laten doorgaan. De aanpak van het protocol voor zomerkampen heeft gewerkt! Zelfs op het moment dat in het ganse land opnieuw strengere maatregelen werden opgelegd, konden de jeugdkampen op dezelfde manier blijven doorgaan.

We zouden niet liever willen dan dit werk verderzetten voor de groepen die dit najaar ook uitkijken naar een tof, leerrijk, teambuildend of welk verblijf dan ook met z'n allen. De barometer zal het uitwijzen ...

Wat betekent dit voor je verblijf bij ons? Lees hieronder de laatste info, helder gebundeld per soort groep.

Onderwijs

De kleurcodes en de gevolgen daarvan kunnen verschillen naargelang type onderwijs. We houden vinger aan de pols en communiceren tijdig om bij 'groen' licht ook samen te kijken welke richtlijnen dan gelden. Wellicht vraagt dit de nodige creativiteit en flexibiliteit. Maar een onvergetelijk verblijf met leeftijdsgenoten, op avontuur in het groen of in de stad: daar gaan we voor.

Wie nog een locatie zoekt voor volgend schooljaar voor één dag of meerdere dagen met zijn klas, richting, medestudenten, ...: check onze kalender of stuur je vraag door naar reservatie@hopper.be.

Basisscholen

Die konden gelukkig nog in hetvoorbije pandemieniveau geel hun bosklassen, zeeklassen, boerderijklassen, daguitstappen gewoon laten doorgaan. Zoals ook gecommuniceerd door de onderwijskoepels (Katholiek Onderwijs, OVSG, GO).
Intussen is dit echter teruggebracht naar code oranje : uiterlijk tegen de herfstvakantie geen meerdaagse uitstappen meer.

Samen met de onderwijskoepels en onze koepelorganisatie CJT (Centrum voor jeugdtoerisme) werden richtlijnen voor een verblijf uitgewerkt. Op onze beurt hebben we die richtlijnen vertaald naar een veilig verblijf bij Hopper. Dus van zodra het weer kan, ontvangt een school die bij ons verblijft onze drievoudige check:

  1. waar moet je je geen zorgen over maken
  2. waar moet je zeker aan denken
  3. wat doen we samen

Secundair Onderwijs

Voor secundair onderwijs geldt jammer genoeg een tijdelijk verbod op schooluitstappen gedurende het eerste trimester, tot aan de kerstvakantie dus. Uitzondering hierop zijn observatieactiviteiten en praktijklessen op verplaatsing in functie van de opleiding

Hoger Onderwijs

Het is aan de onderwijsinstellingen om - al naargelang situatie en geldende kleurcode - zelf het risico in te schatten, op basis van de algemene draaiboeken voor universiteiten en hogescholen. Het is niet evident om meerdaagse activiteiten met studenten te organiseren aangezien o.m. social distancing moet gerespecteerd, anders is een mondmasker verplicht of dat situaties waarin geroepen, gezongen of gedanst wordt, moeten worden vermeden.

Daarom vragen we deze groepen om hun draaiboek te bezorgen, zodat we samen kunnen kijken of en hoe een verantwoord verblijf mogelijk is.

Jeugd- en andere groepen in de vrije tijd

We vragen alle groepen, verenigingen, enz. zelf steeds goed na te gaan welke regeling op hen van toepassing is.

  • Voor jeugdwerk zijn er heldere regels uitgewerkt voor het najaar met kleurcodes. Vanaf vrijdag 23 oktober geldt hiervoor - jammer genoeg - code rood. Concrete info over wat dit betekent voor weekends en meerdaagse uitstappen vind je ook helder uitgelegd op de site Scouts en Gidsen Vlaanderen. Vanaf vrijdag 30 oktober komen daar verstrengde maatregelen bij vanuit Vlaamse overheid: vooral voor +12j en overnachtingen voor alle leeftijden.
  • Voor sportgroepen (ongeacht leeftijd) hadden de protocollen van sportkampen voor kinderen en volwassenen geen einddatum. Ze blijven van toepassing, tenzij ze worden teruggeschroefd; of omv een bepaalde sportdiscipline anders gehandeld dient te worden. Alle protocollen die van toepassing zijn, kan je terugvinden bij Sport Vlaanderen.
  • Voor niet-georganiseerde groepen (vrienden, families ...) gelden de beperkingen opgelegd door de overheid voor de eigen sociale bubbel, zowel binnen als buiten. Dat maakt een verblijf in privé-verband op onze groepsverblijven niet langer mogelijk.

Mijn groep mag niet komen ... wat nu?

Strengere maatregelen verbieden niet altijd je verblijf, maar het wordt een steeds grotere uitdaging. Zowel voor je groep of organisatie, als voor onze infrastructuur. We nemen met al onze groepen contact en zoeken creatief naar oplossingen. Komen we samen tot de conclusie dat het echt niet kan, dan verschuiven we het verblijf.

We zetten graag in om ook jouw groep terug te zien de komende jaren. Boek om en geef het jeugdverblijf zo ook een geruststellende toekomst.

  • Je kan het betaalde voorschot van je verplicht geannuleerde verblijf (omwille van duidelijk verbod) kosteloos inzetten voor een verblijf tot eind 2021!
  • Is je verblijf al omgeboekt? Dan kunnen we nu bevestigen dat het voorschot gewoon kan meegenomen worden. Er komen geen andere of extra kosten.

Bovenstaande overmachtsregeling door de coronacrisis geldt nu voor verblijven tot 31 december 2020. Wanneer een nieuwe overmachtssituatie opnieuw meerdaagse groepsverblijven zou treffen, dan bekijken we natuurlijk opnieuw welke regeling getroffen kan worden. Dit doen we dan weer zoals nu in het belang van de groep én jeugdverblijf.