Materialenbank


De Materialenbank, een platform voor het uitlenen en lenen van materiaal, is een initiatief van Scouts en Gidsen Vlaanderen.Alle jeugdbewegingsgroepen samen beschikken over een enorme hoeveelheid kampmateriaal. Tenten, shelters, kookpotten, ...   Dikwijls wordt dit materiaal slechts enkele weken per jaar gebruikt …

Waarom het dan niet ter beschikking stellen van andere gebruikers?

Zo dient er minder materiaal geproduceerd … en wordt het materiaal optimaal gebruikt!

Wat?

  • Tenten
  • Banken
  • Kookmateriaal
  • Sjorhout
  • Herbruikbare bekers
  • Allerlei….  

 Hoe?

Als groepsleider of materiaalmeester beheer je de materialenbank van je eigen groep. Je bepaalt zelf welk materiaal je uitleent en welke periode het beschikbaar is.

Je maakt zelf afspraken over het al dan niet vragen van een prijs, de hoogte van de prijs, afhalen en terugbrengen, waarborg, schadevergoeding, contracten,  …

 

Waarom?

Voordelen voor de uitlener:

  • je materiaal rendeert beter en je wint een deel van je investering terug
  • je toont echte scoutssolidariteit

Voor de lener:

  • je beschikt over materiaal zonder investering
  • je hebt geen zorg voor opslag en onderhoud