Privacybeleid


Privacyverklaring Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw

Scouts en Gidsen Vlaanderen hecht groot belang aan een goede en transparantie relatie met leden, leiding, ouders en klanten. Net daarom is ook jouw privacy belangrijk voor ons.
In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Over ons
Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw is een jeugdbeweging actief in Vlaanderen en Brussel. Het Nationaal Secretariaat is gevestigd in Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen. Verder maken 8 Hopper Jeugdverblijven en 4 Hopper Winkels deel uit van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw.
Meer informatie over de activiteiten kan je vinden op www.scoutsengidsenvlaanderen.be en www.hopper.be .

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten. Hieronder kan je een duidelijk overzicht vinden van die rechten en hoe je ze kan uitoefenen. Als we jou om een toestemming tot gegevensverwerking hebben gevraagd, dan kan je zelf die toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

1.    Gegevens inkijken

Je kan jouw gegevens op verschillende manieren raadplegen. Heb je een account op de Groepsadministratie, dan kan je daar verschillende persoonsgegevens bekijken en/of bewerken. Je kan ook contact opnemen met de plaatselijke groep, het Nationaal Secretariaat of een van onze winkels of jeugdverblijven.
Wil je een volledig recht van inzage uitoefenen? Neem dan contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming.

2.    Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen.

3.    Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
  • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt

4.    Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vraag kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

5.    Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via privacy@scoutsengidsenvlaanderen.be of door een brief te sturen naar Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw, TAV Functionaris voor Gegevensbescherming, Wilrijkstraat 45, 2140 Antwerpen.

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Welke gegevens verzamelen we?

Hieronder kan je een overzicht vinden van alle gegevens die we verzamelen.
Je kan hierbij in één of meerdere categorieën vallen.

Als bezoeker van onze websites of gebruiker van onze apps

Identificatiegegevens zoals gebruikersnaam, IP-adres, cookies en verbindingsgegevens.

 

Als klant in onze Hopper Winkel

Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en klantnummer.
Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum en leeftijd.
Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer.

 

Als klant in onze Hopper Jeugdverblijven

Identificatiegegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en klantnummer.
Persoonlijke gegevens zoals geslacht, geboortedatum en leeftijd.
Financiële gegevens zoals het bankrekeningnummer.

Medische gegevens zoals dieet.

Filosofische of religieuze overtuigingen zoals aangepaste maaltijdvoorkeuren in functie van geloofsovertuigingen.

 

Als bezoeker van onze gebouwen

Afbeeldingen zoals camerabeelden.


Waarom verzamelen we deze gegevens?

Gegevens over bestellingen, reservaties, verblijven en facturen worden verwerkt in het kader van de contractuele relatie met de Hopper winkels en jeugdverblijven.

Verkrijgen van gegevens

Gegevens worden op twee manieren verzameld:

  • Rechtstreeks van de betrokkene
  • Via de plaatselijke scouts- en gidsengroep. De ‘Verantwoordelijke Groepsadministratie’ bezorgt gegevens van leden en leiding via de ‘Groepsadministratie’ aan het nationaal secretariaat.

Toegang tot en doorgeven van gegevens

Personeelsleden op het nationaal secretariaat en in de winkels en jeugdverblijven hebben toegang tot de basisgegevens van alle leden en leiding in het kader van hun werkzaamheden.

Scouts en Gidsen Vlaanderen werkt samen met verschillende verwerkers, die (beperkte) gegevens ontvangen om hun diensten te kunnen leveren.
Plaatselijke groepen verzamelen in opdracht van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw de gegevens over hun leden en leiding.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden waarmee Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw geen verwerkingsovereenkomst heeft gesloten.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die in je browser worden geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Zo kunnen we je herkennen en het gebruik van onze website optimaliseren. Er is een onderscheid tussen eerstepartijcookies en derdepartijcookies.

Eerstepartijcookies
worden door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw beheerd. Onze website plaatst de cookies om een correcte werking te verzekeren, bijvoorbeeld van onze webshop.
Derdepartijcookies worden door een derde partij geplaatst en/of beheerd. Op deze manier vloeien er dus gegevens over je bezoek naar een externe dienst. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies van sociale netwerken.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om een website te kunnen gebruiken. Ze kunnen bijgevolg niet uitgeschakeld worden.

user_allowed_save_cookie Mag de bezoeker cookies gebruiken
external_no_cache  Een vlag die aanduid of caching is uitgeschakeld
persistent_shopping_cart      De sleutel van de sessie
frontend Uniek id
guest-view Staat gastgebruikers toe om het bestelling te bewerken
customer Versleutelde waarde van het klanten ID
customer_info      Versleutelde waarde van het klantengroep ID
new_message   Geeft aan of er een nieuw bericht ontvangen werd
cart        Versleutelde waarde van een bestelwaarde
customer_auth     Geeft aan of de klant is ingelogd
category_info    Bewaart informatie over categorieën
last_category   Laatst bezochte categorie ID
view_product_ids  Laatst bekeken producten ID
currency Code van de gebruikte munteenheid
store De taal van de winkel
no_cache    Geeft aan of de cache gebruikt mag worden
last_product      Laatst bekeken product ID

                  

Niet-noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn niet strikt noodzakelijk en kan je in- of uitschakelen bij je bezoek aan onze website.

_utma Onderscheiden van bezoeken
_utmb Geeft het begin van een bezoek aan
_utmc   Geef het einde van een bezoek aan (bepaling duurtijd)
_utmz  Geeft aan via welk(e) zoekwoord(en) gebruikt werd(en) 

      
Versie privacyverklaring

De meest recente versie van onze privacyverklaring is steeds te vinden via deze url.

De volledige versie van onze privacyverklaring is te raadplegen via www.scoutsengidsenvlaanderen.be/privacy.
Deze versie werd het laatst gewijzigd op 3 april 2019.