Privacy verklaring

Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel brengt de gebruiker hiervan op de hoogte dat er persoonlijke informatie van de gebruiker wordt verzameld en opgeslagen. Die gegevens worden verkregen bij de registratieprocedure en bij deelname aan acties. Indien de gebruiker niet wenst dat de persoonlijke informatie wordt gebruikt voor commerciële doeleinden en dus enkel wordt aangewend voor het versturen van het bestelde artikel, kan de gebruiker dit aanduiden in de registratieprocedure.

Deze verzamelde en opgeslagen gegevens kunnen worden gebruikt voor de commerciële relatie tussen Scouts & Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel en de gebruiker enerzijds en voor het cliënteel beheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing anderzijds. Deze lijst is niet limitatief.

Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de Persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft de gebruiker de volgende rechten inzake de door hem verstrekte persoonsgegevens:

  • het recht tot inzage te allen tijde
  • het recht tot verbetering in geval onjuistheden
  • het recht tot aanpassing in geval van onvolledigheid
  • het recht tot verwijdering

Daarnaast worden er ook niet-persoonlijke informatie verzameld in log-files. Deze informatie kunnen gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek-en profielanalyse met als doel het dienstenaanbod van Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers. Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw Hopper Winkel behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten alle tijd aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op deze website.