geschiedenis Hopper Winkel

GESCHIEDENIS  SCOUTSSHOP - HOPPER WINKEL

- In de jaren '60 ontvouwden VVKS en VVKM een gezamenlijke "verkoopscentrale" om uniformen, pedagogische publicaties en kampeergerei aan te bieden voor scouts en gidsen; gerund vanuit het hoofdkwartier in de Dupontstraat te Brussel en met verschillende verdelers in Vlaanderen

- Midden jaren '70 werd deze dienst aan de beweging "Scoutsshop" gedoopt, gerund  door een eigen zaakvoerder. Er werd jaarlijks een catalogus uitgegeven en de eerste gouwshops zagen het daglicht. Deze keten van scoutsshops was tot in de jaren 80 een unicum in het jeugdwerklandschap en ver daarbuiten, waar behalve van het allure Amerikaans Stockhuis of een plaatselijke campingwinkel, geen concurrentie van formaat was.  Het centrale magazijn van Scoutshop was inmiddels samen met het Nationaal Secretariaat van VVKSM verhuisd naar het Verbondscentrum in de Lange Kievitstraat te Antwerpen.

- In de loop van de jaren 90 professionaliseerde Scoutsshop zijn management; steeds met vrijwilligerswerk  en service aan scouting hoog in het vaandel.  De commerciele uitbating kwam echter steeds meer onder druk  te staan door andere spelers op de markt.

- Anno 2006 werd dan een heus businessplan ontwikkeld:
a) de Scoutsshop wil alle mensen uit het jeugdwerk hun weg naar de shops laten vinden, een plaats waar ze alles vinden voor hun activiteiten.
b) De Scoutsshop wil zoveel mogelijk in eigen beheer hun aanbod aan de man/vrouw brengen.
c) De Scoutsshop werkt op een professionele en perfect geoliede manier.
 Om die doelstellingen te kunnen halen werd dan een 5 punten  actieplan opgesteld.

-Om aan de acties te kunnen voldoen werd vanuit de PR-ploeg van de beweging een communicatieadvies gegeven om als Scoutsshop strategisch sterkte te halen uit marketingsynergie met de acht domeinen van Scouts en Gidsen Vlaanderen;  beide zorgen voor dienstverlening rond openluchtleven naar een zelfde doelpubliek.  

- in februari 2007 zette de verbondsraad het licht op groen voor een gezamenlijke project met jeugdverblijven en winkels.    Het  opzet  vanuit het dagelijks bestuur van Scoutsshop is om een ruimer potentieel aan klanten buiten scouting te kunnen aanspreken.  Er wordt voortaan samen geopereerd als "HOPPER WINKEL en HOPPER JEUGDVERBLIJVEN".   “Voor en door jeugdbeweging” werd de gezamelijke baseline.   Zo werd een eigen label gecreeerd met logo dat aansluit bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, met kwaliteitskenmerken getoetst aan scouting en tegelijk open voor iedereen die met groepen kinderen en jongeren buiten onderweg is. 

Hopper Winkel heeft vandaag zes winkels verspreid over Vlaanderen.  Om nog beter aan de vraag tegemoet te komen is er tevens een eigen webwinkel http://www.hopper.be/winkel/webshop/tocht-en-kampeermateriaal-c-38.html